En fin bild-serie av Krister Ahlstrand:
Dags för upptagning 2016 Båtlyft 2016 Bryggan lyfts iland 2016