Ångbåtsföreningen 2017

Ordförande:

Jan Norrman, 0704-15 27 59

jan.norrman1962@gmail.com

Vice Ordförande:

Gerry Olsson, 070-594 46 60

gerryolsson@hotmail.com

Kassör:

Åsa Karlsson, 070-258 49 48

Sekreterare:

Thomas Bondeson, 073-530 75 64

 

Ordinarie ledamöter:

Karl-Fredrik Klinker, 070-664 10 44

karlfredrik.klinker@telia.com

Alexander Billberg, 0767-966064

Kaj Karlsson, 070-296 53 72

Urban Thurnäs, 076-835 36 91

u.thurnas@gmail.com

Båtansvarig:

Gunnar Eriksson

Webb-ansvarig (adjungerad):

Jan Pettersson, pettersson.jan@telia.com

Revisor:

Ingemar Gottfridsson

Revisorsuppleant:

Kicki Vänneå