DENNA SIDA ÄR UNDER BEARBETNING OCH SKA SES SOM ETT UTKAST
Styrelse/valberedning & revisorer        
Ordförande! Vice ordf ? Sekreterare! Kassör!    
Ledamot! Ledamot 2? Ledamot 3?      
           
Ersättare ? Ersättare 2? Ersättare 3?      
Valberedning 1 (ordf) Valberedning 2 Revisor      
Operativ organisation      
Båtansvarig Bemanningsansvarig Medlemsansvarig Sponsoransvarig Turlisteansvarig
         
Nortic/biljettansvarig SP/PR-ansvarig Hemsida/Nortic    
         

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap

Boka Ångbåtstur

Bilder av Tommy Landin

Facebook