Ångbåtshistorik

S/S Lagaholm

Historiken kommer att kompletteras med info om händelser 2023 med båten som på en auktion förvärvades av Lars-Ingvar Persson (som sen skänkte båten till Laholms Ångbåtsförening) och det omfattande arbete som ett antal ideella krafter lade ner för att båten skulle kunna sjösättas i juni. 
S/S Lagaholm är byggd 1888 på Vulkans Verkstad i Norrköping och hette då Bore. Båten användes för timmerflottning.

Efter flera ägarbyten hamnade båten 1985 i Laholm. Köpare var då Sofiero Bryggeri som skulle använda båten vid sitt 100-årsjubileum. Bryggeriet var nämligen grundat samma år som båten byggdes. Båten döptes till Sofiero.

1994-95 skrevs hyresavtal mellan bryggeriet och Laholms Turistbyrå ang. användning av båten till passagerartrafik på Lagan. Turistbyrån skulle stå för alla kostnader för drift, underhåll, försäkring och bemanning och båten skulle vara bemannad med ansvarig kompetent kapten.

1998 behövdes dock en ny ångpanna. Bryggeriet tyckte att den var alltför för dyr och ansökte och fick då pengar till pannan ur kommunens donationsfond, Lundgrenska donationsfonden. Laholms kommun hade dock ett förbehåll gentemot Sofiero bryggeri härvidlag. Om det skulle visa sig att båten blev till salu än en gång, skulle Laholms kommun få köpa henne för en mindre summa. Båten blev inte till salu, men bryggeriet gick i konkurs och därmed stod Laholms kommun som ägare, dock utan besättning.

Den 20.10-99 skrev dåvarande kommunrådet i Laholms kommun Jan Gustavsson så här i ett brev till en man vid namn Peter Aspeheim:

”Som du säkert läst i tidningarna så har Laholms Kommun räddat ångbåten Sofiero till staden och Lagan som turistattraktion, på ett naturligt historiskt begrepp i samband med Sofiero Bryggeris problem. Min idé, för att bevara ångbåten är att man startar en förening som tar som sitt ansvar att se till att båten hålls i sådant skick att den fortsättningsvis kan var det vackra flytetyg som förgyller Laganbilden i vår vackra stad och som sommartid utnyttjas av Laholm Turist som en upplevelse som vi säljer till turister och laholmare”.

Ovanstående kommunråd Jan Gustavsson, en f.d. ägare till båten Hans Holm, ångbåtskaptenerna Björn Persson och Rolf Mattson, samt personal från Laholms Turistbyrå, träffades för att diskutera ångbåtens framtid. Alla var eniga om värdet i att bevara ångbåten i Laholm. Den hörde så att säga till stadsbilden och hade avbildats i många olika sammanhang med Lagan, Gamleby och S:t Clemens kyrka som symboler och kännemärken för Laholm.

Då bevarandet av ångbåten var viktig och turistbyrån var intresserad av att använda ångbåten i turisttrafik, diskuterades bildandet av en förening som kunde ansvara för och ev. äga ångbåten.

Laholms Ångbåtsförening

Det upprättades en interimstyrelse och på styrelsemötet den 10.11-99 var den ideella föreningen, Laholms Ångbåtsförening född. Laholm kommun överlämnade därmed ångbåten Sofiero, till Laholms Ångbåtsförening som ny ägare och huvudansvarig. Laholms Kommun hade dock samma förbehåll gentemot föreningen som tidigare mot bryggeriet.

2000 fick båten ett nytt tak och hon började bli smått känd som turistbåt.

2001 gick Sofiero sina turer på somrarna och löpande underhåll gjordes varje vinter, då hon stod förvarad i ett tält.

13.2-2002 fick Laholms Ångbåtsförening en ny styrelse och efter det har mycket hänt.

9.5-2002 döptes båten om från Sofiero till S/S Lagaholm efter gammal sed, av stadens kände son Björn Hellberg. Namnet fick hon efter den slottsruin som det finns rester kvar av, vid Laholms kraftstation.

Laholms Ångbåtsförening ansvarar från och med 2002 för alla kostnader, såsom drift, underhåll, försäkringar och kompetent besättning. Frånsett en lönebidragsanställd arbetar alla i styrelsen och i besättningen helt ideellt.

Före den nuvarande styrelsens tillträde fanns en ångbåtsfond, avsedd för en ny brygga. Denna fond användes dock till underhåll av båten, så den nya styrelsen nödgades den 27.5–2002 ta en checkkredit på 50 000: kr i Laholms Sparbank för att rätta upp finanserna och klara de första åren. Bankens begärda säkerhet bestod i en plakett med bankens namn på uppsatt i båten, vilket också gjordes.

2003 diskuterades en omfattande renovering då det visade sig att borden måste bytas ut. Offerter togs in från fyra olika varv. Öckerö, Råå, Stockholm och Gilleleje i Danmark. Styrelsen beslöt anta Gillelejes offert, inte enbart för det momsfria priset, utan för att vår båtansvarige, en dansk vid namn Erik Jeppesen, det året hade ett boende i Danmark med möjlighet att bevaka och övervaka arbetet på varvet. En trygghet för styrelsen.

Den 24.5-2003 deltog S/S Lagaholm som passagerarbåt i Borås under deras evengemang ”Brobyggardax”. Inte bara S/S Lagaholm utan även ångbåtar från Örsjö, Nossebro deltog. Båtarna körde passagerare på Viskan hela den dagen. Arrangörerna både hämtade och lämnade S/S Lagaholm i Laholm, kostnadsfritt.

2004 fick hon alltså nya bord upp till vattenlinjen. En renovering som gjordes på Gilleleje Bådebyggeri i Danmark. Kostnaden för renoveringen gick på 290 000 DKr. Kommunen borgade för ett banklån i Laholms Sparbank på 300 000. Amorteringstiden löper på 15 år med en räntesats på 3.450%. Ytterligare 100 000 kr fick föreningen ur Lundgrenska donationsfonden. När kommuner går in och borgar är de i praktiken också själva låntagaren, vilket betyder att styrelsemedlemmarna är befriade från betalningsansvar.

17.3-2004 gjorde styrelse/besättning ett studiebesök på varvet. Det var en bedrövlig syn att se vår Drottning avskalad in på bara ”revbenen”.

25-28.3-2004 deltog föreningen på TUR-mässan i Göteborg och fick bra respons.

Under perioden på varvet fick båten mycken uppmärksamhet i både svenska och danska media. I Danmark väckte hon sådan uppmärksamhet att Ångtågveteranklubben i Grestead erbjöd sig att iordningställa henne, när varvet var färdiga med sitt, med målning och hämtning för att visas upp under deras landsomfattande träff under pingsthelgen.

De lät göra en jättestor damm enkom för henne och den 29.5-2004 lyftes båten ner i dammen där hon sedan under hela pingsthelgen låg och puttrade till allmän beskådan. Helt kostnadsfritt för Laholms Ångbåtsförening.

En reservpropeller gjordes på Storebro båtvarv, som till större delen sponsrades av just Storebro. Styrelsen ansåg sig inte kunna riskera en spolierad säsong om något skulle hända befintlig propeller.

Så kom då äntligen S/S Lagaholm hem till Laholm och vi såg alla fram emot turistsäsongen, som tyvärr kom av sig p.g.a. de enorma vattenflödena i samtliga vattendrag i södra Sverige. Under flera veckor låg båten förankrad nästan ända ute i havsbandet för att undkomma skada av de starka strömmarna som det höga vattenståndet förde med sig. All uppmärkelse vi fått vi via media tidigare flöt bokstavligt talat ut med vattenmassorna…

Ekonomiskt rättade det dock till sig på höstkanten, 23.6-2004 betalades fakturan från Gilleleje Bådebyggeri via Laholms Sparbank. Fakturan var på 270 000 DKr. Omräknat i svenska kronor, 333 950. Båten blev även omförsäkrad i Länsförsäkringar, nu med en helförsäkring till ett värde av 600 000.

I oktober fick föreningen en ny uppställningsplats för båtens vinterförvaring. Stor och rejäl plats inomhus med gott om utrymme och lätt för besättningen att arbeta med henne inför säsongerna, i KM-Automatiks lokaler på Lantmannagatan, Laholm. KM-Automatik sponsrar oss med hyran.

Det gamla tältet på hakeställning, som besättningen under många år arbetat och frusit i, såldes nu till Kapelludden AB, Öland.

Nu började styrelsen se sig om efter en flytbrygga.

2005 började med att vi deltog på FERIE-mässan i Köpenhamn.

Som en skänk från ovan fick vi en ny maskinist som ska hjälpa och ersätta vår ”gamle” maskinist vid behov.

Samarbetet med blivande laxrökeriet inleddes.

Stadsfesten den 16.7-2005 körde båten korta turer till halva priset. Några ur styrelsen stod utanför Turistbyrån och sålde biljetter. Tyvärr regnade den dagen bort.

På Kulturhusens Dag körde vi ”prova på” turer på ca 15 min. Kön började kl. 10.00 och var lika lång under hela dagen fram till sista turen kl 17.00.

Detta var ett sällsynt uppskattat evenemang och föreningen bestämde tillsammans med kommunen att detta skulle bli återkommande evengemang, men då under namnet ”Ångbåtens dag”. En dag i samarbete med kommunens kultursektor, fiske-aktiviteter, laxodlingen, kraftstationen samt det blivande Laxrökeriet med vidhängande restaurang.

2005 var föreningens hittills bästa säsong, inte bara räknat i kronor och ören, utan för att styrelse och besättning har blivit ett sammansvetsat gäng som alla har ett för ögonen. – S/S Lagaholms bevarande, både som ett kulturellt föremål, men även att bibehålla det turistvärde hon har för Laholms Kommun.

Laxrökeriet står nu beredda att sätta spaden i jorden och i.o.m. det måste Ångbåtsföreningen under år 2006 göra en ny angöringsbrygga i anslutning till rökeriet.

2006 ansökte föreningen om bidrag från Riksantikvarieämbetet ang. en originalångpanna till båten då den som ligger i är alldeles för stor och ämnad för annat än en båt. Vi ansökte även om bidrag till byggandet av en ny angöringsbrygga intill kajkanten.

Mars månad började bra. Vi har blivit sponsrade en brännare av underbara båtentusiaster i Danmark. En man vid namn Johannes Kofod har från sina leverantörer och grossister ordnat detta. En tur med båten är det enda de önskar. Turen blir av den 10 juni-06.

Magasin Laholms artikel (2013) om Ångbåten finns som pdf-fil >>>H Ä R<<< | Hela magasinet finns >>>H Ä R<<<

S/S Lagaholms spännande historia fortsätter efter ett par års uppehåll då Laholms Kommun beslutar sig att sälja båten på auktion men tack vare ett par entusiaster med Lars-Ingvar Persson i spetsen såg till att båten stannade kvar i Laholm. Under vintern 2022/2023 fram till maj månad har en omfattande renovering av skrov mm genomförts av erfarna och uthålliga entusiaster.
Detta innebär att båten kommer att sjösättas den 1 juni 2023.

Kort:

1888 Levererad av AB Mekaniska Verkstaden Vulcan som Bore. Trafik som timmerdragare på sjön Boren, Östergötland.  
1907 Såld till sågverksägare Carl Nilsson, Höstbäck, Östergötland och omdöpt till Carl. Trafik som timmerbogserare på sjöarna Hövern och Lången. Används även vid pråmdragning och utflykter.   
1916 Upplagd.  
1957 Såld till optiker Lars Lundberg, Linköping och omdöpt tillAnna. Betalning för båten är ett par glasögon. Renoveras.  
1985 Såld till Sofiero Bryggeri AB, Laholm och omdöpt till Sofiero. Bryggeriet, som grundades 1888, ska använda båten vid sitt 100-årsjubileum.  
1994 Uthyrd till Laholms Turistbyrå, Laholm för passagerartrafik på Lagan.  
1998 En ny ångpanna behövs, men bryggeriet anser att kostnaden på 120.000 SEK är för mycket. Man får då pengar från Laholms kommuns donationsfond, under förutsättning att kommunen får köpa båten för 10.000 SEK, om den någon gång i framtiden blir till salu.  
1999 Såld till Laholms kommun, Laholm för 10.000 SEK efter att Sofiero Bryggeri AB gått i konkurs.  
1999-11-10 Laholms Ångbåtsförening, Laholm bildas och övertar båten från kommunen.  
2000 Ombyggd med nytt tak.  
2002-05-09 Omdöpt till Lagaholm av tennisoraklet Björn Hellberg.  
2004 Renoverad vid Gilleleje Bådebyggeri, Gilleleje, Danmark för en kostnad av 290.000 DKR.  
2023 Historian om hur Ångbåten via ett antal auktioner återkom till Laholm och hur ett antal entusiaster reparerat denna lägger vi ut på denna hemsida inom kort.
Båten kommer att sjösättas den 1 juni 2023…..