Ångbåtsföreningen styrelse 2023

Ordförande:
Karl-Fredrik Klinker, 070-664 10 44
karlfredrik.klinker@telia.com

Vice Ordförande:
Lars-Ingvar Persson, 070-684 43 43
Lemp@telia.com

Kassör (adjungerad)
Kristian Einarsen, 070-753 79 53
Kristian@Hagatun.se 

Sekreterare:
Elisabeth Larsson

Ledamöter:
Kaj Karlsson, 070-296 53 72
Hanna Norrman, 0730-44 75 74

Erik Jeppesson
e.jeppesen@telia.co
Eivor Persson

Revisor: 
Gerry Olsson

—————————————————————————————————————–

Ansvariga Webb och Nortic: 
Christer Svensson, 070 550 66 67, acora@acora.se
Christer Jonsson, 070-602 91 30, christerjon@telia.com

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap

Boka Ångbåtstur

Bilder av Tommy Landin

Facebook