Ångbåtsföreningens styrelse 2024

Ordförande:
Karl-Fredrik Klinker, 070-664 10 44 karlfredrik.klinker@telia.com

Vice Ordförande:
Lars-Ingvar Persson, 070-684 43 43 larslemp63@gmail.com

Kassör:
Anne Gunnarsson (adjungerad), 070-6058257 anne-mellbystrand@telia.com

Sekreterare:
Eivor Persson, 070-9960633 eivorlemp@gmail.com

Ledamöter:
Kaj Karlsson, 070-296 53 72
Hanna Norrman, 0730-44 75 74 hanna@jakthalland.se
Erik Jeppesen 070-589 09 82 e.jeppesen@telia.com
Stig-Ove Ödbo 076-7069091 stig.odbo59@gmail.com
Jan Norrman (ersättare) janne@jakthalland.se

Revisor:

—————————————————————————————————————–

Ansvariga Webb och Nortic: 
Christer Svensson, 070 550 66 67, acora@acora.se
Christer Jonsson, 070-602 91 30, christerjon@telia.com

Bli medlem eller förnya ditt medlemskap

Boka Ångbåtstur

Bilder av Tommy Landin

Facebook