Ångbåtsföreningen 2019

Ordförande:

Jan Norrman, 0704-15 27 59

jan.norrman1962@gmail.com

Vice Ordförande:

Alexander Billgren,

Kassör:

Kristian Einarsson,

Sekreterare:

Elisabeth Larsson,

Ordinarie ledamöter:

Karl-Fredrik Klinker, 070-664 10 44

karlfredrik.klinker@telia.com

Alexander Billberg,

Kaj Karlsson, 070-296 53 72

Lars Axelsson,

Hanna Norrman, 0730-447574

Kjell Gustavsson, 0705-444772

Båtansvarig:

Webb-ansvarig (adjungerad):

Jan Pettersson, pettersson.jan@telia.com

Revisor:

Gerry Olsson

Revisorsuppleant:

Urban Thurnäs